Who am I? About Me

Kendimiz Hakkında Birkaç Kelime Tanıştığımıza memnun olduk

            BİLSEM,( Bili ve Sanat Merkezi) belirli yeteneklere sahip olan öğrencilerin daha etkili eğitim almalarına ve bu sayede yeteneklerini daha kolay bir şekilde ortaya koyabilmelerine olanak sağlayan kurumdur.

            Özel yetenekli olarak tanılanan bu öğrenciler, BİLSEM sınavı ile belirlenmektedir. 

             Bizlerde bu kurumlarda görev alan Bilişim Teknolojileri branşı öğretmenleriyiz.

Back to Top
Close Zoom
Bağlam Menüsü, tema ayarlarıyla devre dışı bırakıldı.